Akademia Organizacji Młodzieżowych

03.09.2023 r.

W związku z realizacją projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych", we wrześniu 2023 r. przeprowadzona została jego ewaluacja on-going. Celem ewaluacji było zbadanie, czy zaplanowane działania w ramach projektu zmierzają ku dobremu, a także ewentualna reakcja na zaistniałe problemy.

Ewaluacji poddane zostały różne aspekty projektu, m.in. stopień realizacji celów i osiągnięcia rezultatów, stopień zadowolenia Uczestników z udziału w projekcie, chęć dalszego zaangażowania w przyszłe działania w ramach organizacji i poza nią.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji on-going był Wiceprezes Fundacji – Paweł Gawryszczak (mgr socjologii).

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


14.07.2023 r.

Działamy❗️

Aktywnie realizujemy projekt "Akademia Organizacji Młodzieżowych", w postaci opracowania zestawu poradników PDF. Nasza ekspertka pracuje nad koncepcją merytoryczną poradnika w zakresie tematycznym związanym m.in. z: wspieraniem wymiany doświadczeń, tworzeniem i rozwijaniem porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzeniem aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych.

Zestaw poradników PDF będzie dostępny w Internecie dla szerokiego grona odbiorców (również tych niebędących stricte Uczestnikami w niniejszym projekcie). Zostanie udostępniony dla ogółu społeczeństwa, zatem skorzystać będą mogły organizacje młodzieżowe z całej Polski Wschodniej oraz z terenu całego kraju. Będzie również możliwość pobrania poradnika w celu jego oddrukowania na potrzeby własne organizacji. Zestaw poradników PDF opublikujemy w IV kwartale 2023 r.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


12.07.2023 r.
W ramach projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych" z wydatków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny naszej Fundacji zakupiliśmy nagłośnienie.
 
W/w zakup przyczyni się trwale do rozwoju instytucjonalnego naszej Fundacji oraz rozszerzenia proponowanych przez nas przedsięwzięć.
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

30.06.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym, realizację wsparcia w ramach projektu zaplanowaliśmy na wrzesień oraz październik 2023 r.

Widzimy się po wakacjach, odpoczywajcie!

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.


30.05.2023 r.

Ostatni dzwonek❗️📚
Pragniemy poinformować, iż w planowanej przez nas grupie szkolnej zostało 1 wolne miejsce, natomiast w grupie studenckiej 4 wolne miejsca.
Projekt "Akademia Organizacji Młodzieżowych" skierowany jest do aktywnych członkiń i członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST i innych organizacji młodzieżowych.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
Zapraszamy do zapisów.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
Partnerem projektu jest VI LO im.Hugona Kołłątaja w Lublinie.
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

28.03.2023 r.

W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy spotkanie rekrutacyjne dedykowane dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych", będących studentami lubelskich uczelni. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy kolejne formularze rekrutacyjne.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

21.03.2023 r.
W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dedykowane spotkanie rekrutacyjne u Partnera projektu dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W spotkaniu uczestniczyła również kadra działająca na rzecz młodzieży. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy kolejne formularze rekrutacyjne.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

14.03.2023 r.
W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy dedykowane spotkanie rekrutacyjne w biurze naszej Fundacji dla kandydatów i kandydatek na uczestników projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych". W spotkaniu uczestniczyli również lokalni liderzy i liderki, a także przedstawiciele NGO działających na rzecz rozwoju młodzieży. W ramach spotkania przedstawiliśmy założenia projektu, jego cele oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty. W wyniku spotkania zebraliśmy pierwsze formularze rekrutacyjne.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

07.03.2023 r.
Przypominamy o trwającej rekrutacji❗️📚
Droga młodzieży, zapraszamy Was do wzięcia udziału w projekcie "Akademia Organizacji Młodzieżowych", który skierowany jest do aktywnych członkiń i członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST i innych organizacji młodzieżowych.
Powoli zapełniają się miejsca w planowanych przez nas 2 grupach projektowych – szkolnej oraz uczelnianej. Do której z nich chciałabyś lub chciałbyś się zapisać? Daj nam koniecznie znać w komentarzu lub za pośrednictwem e-maila.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
Partnerem projektu jest VI LO im.Hugona Kołłątaja w Lublinie.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

03.02.2023 r.
Rekrutacja trwa, zapraszamy❗️
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.
 
Rozpoczynamy kolejną Akademię❗️📚
 
Serdecznie zapraszamy aktywne członkinie i aktywnych członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST do udziału w projekcie "Akademia Organizacji Młodzieżowych".
 
Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
 1. AOM_Regulamin Projektu
 2. AOM_Dokumenty Rekrutacyjne
 
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
 
Partnerem projektu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

30.12.2022 r.
 
W ramach projektu "Akademia Organizacji Młodzieżowych" z wydatków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny naszej Fundacji zakupiliśmy: 2 laptopy, 2 pakiety MS Office, 2 biurka, 2 krzesła biurowe, 2 fotele, stół konferencyjny, 14 krzeseł konferencyjnych, drukarkę, wzmacniacz sygnału internetowego, kuchenkę mikrofalową oraz lodówkę.
 
Wszystkie w/w zakupy przyczynią się trwale do rozwoju instytucjonalnego naszej Fundacji oraz rozszerzenia proponowanych przez nas przedsięwzięć.
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

03.04.2023 r.

#Seniorzy #Zakrzówek #Chodel #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)", którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 40 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących gminę Zakrzówek oraz gminę Chodel.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 03.04.2023-11.12.2023 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60 lat i więcej), zamieszkujących/zamieszkujące na terenie gminy Zakrzówek oraz gminy Chodel, którzy/które posiadają potrzeby w dostępie do aktywnych form włączających społecznie, w tym technologicznie, ruchowo oraz kulturalnie. Zajęcia stacjonarne w ramach projektu odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu.
 
Planowane działania w ramach projektu:
➀ Warsztaty fotograficzne;
➁ Plenerowa wycieczka fotograficzna;
➂ Grupowa fizjoterapia ruchowa;
➃ Muzykoterapia;
➄ Wyjazd do teatru do Lublina;
➅ Impreza podsumowująca w społeczności lokalnej.
 
🕔 Rekrutacja potrwa do 30.04.2023 r.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
📑 Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są także w siedzibach:
 • Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek oraz
 • Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu, ul. Rynek 45, 24-350 Chodel.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

Akademia Cyfrowych Kompetencji

31.08.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

01.04.2023 r.
#AkademiaCyfrowychKompetencji #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r., od dnia 1 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”.
 
Termin realizacji projektu: 01.04.2023-30.09.2023 r.
 
Obszar realizacji projektu: Makroregion Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).
 
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych przez co najmniej 90% spośród 60 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, poprzez realizację 200 godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych w terminie do 30.09.2023 r.
 
Grupa docelowa: 60 osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, w tym:
• co najmniej 36 osób (60% grupy docelowej) stanowią osoby powyżej 60 roku życia (Seniorzy);
• co najmniej 24 osoby (40% grupy docelowej) stanowią osoby z niepełnosprawnościami;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby z terenów wiejskich;
• co najmniej 12 osób (20% grupy docelowej) stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.
 
Planowane działania:
➀ Rekrutacja i promocja (04.2023-08.2023) – rekrutacja do projektu będzie otwarta dla każdego zainteresowanego. Będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Promocja projektu : Spotkania; Ulotki i plakaty; Poinformowanie lokalnych działaczy społecznych; Rozesłanie e-informacji nt. projektu m.in. NGO; Tzw. "marketing szeptany". W trakcie rekrutacji do projektu nastąpi diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych oraz tematyki warsztatów/szkoleń.
 
➁ Warsztaty/szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (05.2023-09.2023) – Wymiar: 40 godzin dla każdej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Forma wsparcia ma charakter grupowy, a w jednych zajęciach weźmie udział średnio 12 osób. Łącznie z warsztatów/szkoleń skorzysta 60 osób (5 grup x średnio 12 osób). Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych Uczestników projektu.
 
Proponowany "koszyk szkoleń":
▪️ Podstawy obsługi komputera i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komputera, smartfonu i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komunikatorów on-line;
▪️ Bankowość on-line i bezpieczeństwo w sieci;
▪️ Załatwianie spraw urzędowych/pacjenckich on-line;
▪️ Szkolenie z zakresu obróbki komputerowej zdjęć.
 
Warsztaty/szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Cyfrowe Kluby Seniora" dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".
 
W efekcie realizacji projektu, co najmniej 90% osób z grupy docelowej podniesie/uzupełni umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe, co poświadczone zostanie wydaniem Zaświadczenia.
 
Wskaźniki produktu:
1. Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych: 60 osób;
2. Liczba osób powyżej 60 roku życia (Seniorów), które wzięły udział w projekcie: 36 osób;
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie: 24 osoby;
4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
5. Liczba osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
6. Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy, które wzięły udział w projekcie: 12 osób.
 
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które podniosły/uzupełniły umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe w związku z udziałem w projekcie: co najmniej 54 osoby;
2. Liczba godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych, zrealizowanych w ramach projektu: 200 godzin.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

Akademia Integracji Społecznej

22.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


20.09.2023 r.

W dniu 22.09.2023 r. rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom średniozaawansowany. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


06.09.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


24.08.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.

22.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. mazowieckiego oraz grupy z woj. łódzkiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12.07.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


30.06.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.

28.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.06.2023 r. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


19.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. lubelskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


HARMONOGRAMY


DIAGNOZA POTRZEB (ZE STWORZENIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA):
gr. 4 -
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
gr. 4 -
GRUPOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


25.05.2023 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu 25.05.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu Akademia Integracji Społecznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


17.04.2023 r.

Rozpoczynamy Akademię Integracji Społecznej!
 
Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2024 r. 
 
Jeśli:
◽️ jesteś osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia),
◽️ posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
◽️ zamieszkujesz jedno z poniższych województw, a także
◽️ chcesz podnieść poziom swojej integracji społecznej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Priorytetowo do projektu przyjmujemy osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznymi/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).
 
Warunki rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie.
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
1. Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
2. Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
3. Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
4. Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).
 
Projekt realizujemy na terenie województw:
◽️ łódzkiego;
◽️ lubelskiego;
◽️ mazowieckiego;
◽️ warmińsko-mazurskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023

04.08.2023 r.

🍀🍀🍀🍀🍀
Z cyklu "Zielone piątki z FUNDACJĄ POSTSCRIPTUM"...
 
Wieża widokowa w Kulczynie znajduje się na skraju lasu i bagna. Możemy stąd podziwiać widok na Bagno Bubnów. Większość obszarów zajmują szuwary wielkoturzycowe z dominującą turzycą darniową, trzcinowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Gdzieniegdzie pojawiają się zarośla wierzby szarej, zwanej również łoziną. To wszystko razem tworzy krajobraz charakterystyczny dla tego obszaru. Możemy dzięki temu wyobrazić sobie jak wyglądały te tereny tysiące lat temu.
 
Bagno Bubnów jest również siedliskiem bardzo rzadkiego motyla – Przeplatki aurinii. Jest to motyl średnich rozmiarów (36-40 mm rozpiętości skrzydeł) z rodziny rusałkowatych. Pojawia się pod koniec maja i możemy obserwować go do końca lipca. Jest zagrożony wyginięciem i znajduje się pod ścisła ochroną.
 
Oprócz przeplatki aurinii możemy również spotkać warte wspomnienia motyle o nazwie modraszek telejus i modraszek nasitous. Motyle te na pewnym etapie cyklu życiowego zachowują się jak kukułki wśród ptaków. Z tą różnicą, że karmicielkami w tym przypadku są mrówki z rodzaju wścieklica.
 
Bagno Bubnów jest również siedliskiem rzadkiego ptaka z rodziny trzciniaków. Wodniczka jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Na całym świecie występuje zaledwie kilkanaście tysięcy par. Około 29% światowej populacji tego ptaka gniazduje w Polsce, z czego część w Poleskim Parku Narodowym na bagnie Bubnów i torfowiskach węglanowych koło Chełma.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Autorem opracowania na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”, a także autorem zdjęć jest Jarosław Kochnio.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


 

28.07.2023 r.

🍀🍀🍀🍀🍀

Z cyklu "Zielone piątki z FUNDACJĄ POSTSCRIPTUM"...
 
Poleski Park Narodowy - Ścieżka przyrodnicza CZAHARY. „Czahary” to pierwsza ścieżka edukacyjna Poleskiego Parku Narodowego na terenie kompleksu Bagna Bubnów. Nazwa "Czahary" oznacza mokradła porośnięte karłowatymi drzewami i krzakami, Bagno Bubnów reprezentuje rzadki typ torfowisk niskich węglanowych. Ich cechą rozpoznawczą jest wyraźna bioróżnorodność. We wschodniej Polsce to jeden z największych i najcenniejszych takich kompleksów. Na obszarze Bagna Bubnów został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk SOO „Ostoja Poleska” PLH060013.
 
Rozlewisko w Zastawiu widoczne z wieży widokowej jest ulubionym miejscem jesiennych koncentracji żurawi. Ponadto możemy tu zaobserwować kolonię mewy śmieszki. Spotkamy tutaj również gęsi – gęgawy, białoczelne i zbożowe, a także jedną z najrzadszych kaczek – podgorzałkę, która często gniazduje na rozlewisku.
 
Pozostałe gatunki które możemy spotkać to licznie odwiedzające to miejsce czaple białe a także czaple siwe, różne gatunki kaczek, oraz polujące ptaki drapieżne takie jak błotniak stawowy oraz bielik.
 
Droga polna do wejścia na kładkę wiedzie przez pola i łąki uprawne. Tereny te są często miejscem żerowania zwierzyny takiej jak łoś, jeleń czy sarna.
 
Wejście na ścieżkę „Czahary” początkowo wiedzie przez las gdzie mijamy płytkie sadzawki i rozlewiska. Miejsce to jest idealnym siedliskiem dla różnych gatunków płazów. Możemy spotkać tutaj traszkę zwyczajną i grzebieniastą. Spośród żab najczęściej zauważymy żabę wodną, jeziorkową, trawną i moczarową. Na uwagę zasługuje ta ostatnia, ponieważ w okresie godowym zmienia barwę na błękitną. Miejsce to obfituje również w różne gatunki ważek.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Autorem opracowania na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”, a także autorem zdjęć jest Jarosław Kochnio.
 
🍀🍀🍀🍀🍀
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

 

26.06.2023 r.

Poniżej prezentujemy prospekt informacyjny powstały w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023":

Prospekt informacyjny opracował Jarosław Kochnio na podstawie materiałów własnych i Przewodnika Dydaktycznego „Poleski Park Narodowy, Ścieżka Przyrodnicza Czahary”.

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


23.06.2023 r.

W dniu 21.06.2023 r. odbył się czwarty, ostatni już, edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież dzielnie zniosła upał, odkrywając ścieżkę dydaktyczną "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym. Był ogień (nie tylko ten z nieba)! 🔥
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

22.06.2023 r.

W dniu 20.06.2023 r. odbył się trzeci edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Kolejna grupa lubelskiej młodzieży odkrywała ścieżkę dydaktyczną "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym.
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

20.06.2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. odbył się drugi edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież odkrywała ścieżkę dydaktyczną "Czahary" będącą cennym przyrodniczo terenem Poleskiego Parku Narodowego.
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

14.06.2023 r.

W dniu 12.06.2023 r. odbył się pierwszy edukacyjny wyjazd plenerowy w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".
Młodzież odkrywała cenne przyrodniczo tereny Poleskiego Parku Narodowego, a dokładniej ścieżkę dydaktyczną "Czahary".
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

12.06.2023 r.

Poniżej prezentujemy harmonogramy zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023":

 1. Harmonogram wyjazdu grupa nr 1 12.06.2023
 2. Harmonogram wyjazdu grupa nr 2 19.06.2023
 3. Harmonogram wyjazdu grupa nr 3 20.06.2023
 4. Harmonogram wyjazdu grupa nr 4 21.06.2023

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


29.05.2023 r.

#Natura #Naturalnie #FundacjaPostscriptum #FPS

🍀🍀🍀🍀🍀
Pragniemy poinformować, iż rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023" została zakończona. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie.
🍀🍀🍀🍀🍀

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.


10.05.2023 r.

🍀 Natura? Naturalnie! 🍀

Rozpoczynamy realizację projektu "Natura? Naturalnie! Plenery edukacyjne 2023".

Grupę docelową projektu stanowi 128 młodych mieszkańców województwa lubelskiego (młodzież z lubelskich szkół ponadpodstawowych i/lub placówek edukacyjnych, w wieku 15-18 lat).

☘ Celem głównym projektu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez zorganizowanie 4 jednodniowych edukacyjnych wyjazdów plenerowych do Poleskiego Parku Narodowego – Ścieżka dydaktyczna "Czahary". W ramach każdego wyjazdu zorganizowane zostaną 4-godzinne warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej.

Podczas wyjazdów zapewnimy kadrę merytoryczną, opiekunów grupy, transport, całodniowe wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz materiały informacyjne dla Uczestników (notes, długopis, prospekt informacyjny).

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin Projektu
 2. Załącznik 1 - Formularz Rekrutacyjny
 3. Załącznik 2 - Zgody i oświadczenia
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Lubelskiego.

Lubelska Akademia Wolontariusza OzN

15.09.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Grupowych Szkoleń Kompetencji dla drugiej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost kompetencji wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


09.09.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Indywidualnych Warsztatów Umiejętności dla drugiej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost umiejętności wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


28.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z pierwszej grupy ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje potwierdzone odbytym egzaminem zewnętrznym wraz z wydaniem stosowanego Certyfikatu nabyło 7 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


21.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Grupowych Szkoleń Kompetencji dla pierwszej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost kompetencji wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


14.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację Indywidualnych Warsztatów Umiejętności dla pierwszej grupy w ramach projektu. Celem głównym formy wsparcia jest wzrost umiejętności wśród wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


GRUPOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI:
gr. 3 -

05.06.2023 r.

Rozpoczynamy •Lubelską Akademię Wolontariusza OzN•
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Do projektu zapraszamy •wolontariuszki i wolontariuszy• bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ indywidualne warsztaty umiejętności w zakresie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i odporności na stres
oraz
➁ grupowe szkolenie kompetencyjne w zakresie holistycznej i profesjonalnej pracy z osobami z niepełnosprawnością wraz z wydaniem certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kompetencji.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• Miasto Lublin;
• powiat lubelski;
• Miasto Chełm;
• powiat chełmski;
• powiat świdnicki;
• powiat lubartowski.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Akademia Aktywności OzN

07.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystkie osoby z grupy z Miasta Chełm ukończyły realizację pełnej ścieżki wsparcia w projekcie zgodnie z zaplanowanymi założeniami. Kompetencje społeczne oraz kompetencje cyfrowe nabyło 12 osób (100% osób z grupy).

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


01.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji komputerowych" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


21.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Szkolenia kompetencji społecznych" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadnie 30 godzin dydaktycznych szkoleń grupowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


17.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb" dla grupy z Miasta Chełm. Na każdego Uczestnika projektu przypadną 2 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi doradca zawodowy.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


14.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Uczestników/-czek Projektu do grupy z Miasta Chełm.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


HARMONOGRAMY


DIAGNOZA POTRZEB:
gr. 2 -
SZKOLENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
gr. 2 -
SZKOLENIE KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH
gr. 2 -
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
Rozpoczynamy •Akademię Aktywności OzN•
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Jeśli:
• jesteś osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia),
• posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
• zamieszkujesz jeden z poniższych powiatów, a także
• chcesz podnieść poziom swojej aktywności i zwiększyć potencjał,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
➁ Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
➂ Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
➃ Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• powiat lubelski;
• Miasto Lublin;
• Miasto Chełm.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy

18.09.2023 r.
Rozpoczęliśmy realizację modułu zawodowego dla Uczestników projektu. Pierwszą formą wsparcia jest "Indywidualny plan drogi życiowej i zawodowej". W ramach spotkań nastąpi przygotowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej w postaci IPD z udziałem Uczestnika i doradcy zawodowego oraz wdrożenie IPD. Na każdego Uczestnika przypadnie 6 godzin zegarowych wsparcia.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

29.08.2023 r.
Pragniemy poinformować, iż z powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do projektu.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

HARMONOGRAMY


INDYWIDUALNY PLAN DROGI ŻYCIOWEJ I ZAWODOWEJ:
Lublin -
Chełm -
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE:
Lublin -
Chełm -
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE:
Lublin -
Chełm -
INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
Lublin -
Chełm -
NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACODAWCAMI
Lublin -
Chełm -
MODUŁSZKOLENIOWO-PRAKTYCZNY
Lublin -
Chełm -

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.


05.06.2023 r.
Rozpoczynamy projekt "Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy".
 
Termin realizacji: 05.06.2023-11.12.2023 r.
 
Jeśli:
• jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej,
• posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
• zamieszkujesz jeden z poniższych powiatów, a także
• chcesz podnieść poziom swojej aktywności zawodowej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
➀ Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej;
➁ Indywidualne Doradztwo Zawodowe;
➂ Indywidualne Poradnictwo Zawodowe;
➃ Indywidualne Pośrednictwo pracy;
➄ Nawiązanie kontaktu z pracodawcami;
➅ Moduł szkoleniowo-praktyczny u pracodawcy.
 
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących:
• powiat lubelski;
• Miasto Lublin;
• Miasto Chełm.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM

28.06.2023 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu 27.06.2023 r. zawarliśmy umowę z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na realizację Zadania objętego Priorytetem II w ramach Programu Fundusz Patriotyczny pod nazwą: Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM.

Celem głównym Zadania jest zakup obiektu budowlanego w Mieście Lublin pod Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM w terminie do 15.11.2023 r.

Lubelski Ośrodek Wsparcia Edukacji POSTSCRIPTUM będzie miejscem, w którym realizowana będzie misja naszej Fundacji w postaci promowania postaw patriotycznych i kształtowania świadomego własnej tożsamości młodego obywatela, a także aktywizacji społeczno-edukacyjnej młodzieży z grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

W/w misję realizować będziemy poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym celu prowadzone będą m.in. "żywe" lekcje historii w nowoczesnej formie z historykami oraz wychowawcami młodzieży zaangażowanymi w rozwój postaw patriotycznych młodego pokolenia, cykl grupowych warsztatów edukacyjnych pn. "Polak - to brzmi dumnie", przybliżające wybitne postaci polskiej historii, czy też wyjazdy edukacyjne w celu porządkowania polskich cmentarzy i inne.

Dodatkowo w Ośrodku funkcjonowały będą cykliczne wystawy, a także utworzona zostanie Izba Pamięci. Planujemy również realizację cyklu projekcji filmów historycznych dla ogółu społeczeństwa.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content