AKADEMIA POSTSCRIPTUM

01.09.2022 r.

AKADEMIA POSTSCRIPTUM wraca❗️

Rozpoczynamy rekrutację kolejnych Uczestników i Uczestniczek do naszej AKADEMII POSTSCRIPTUM.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne:


01.07.2022 r.

W związku z realizacją Zadania „AKADEMIA POSTSCRIPTUM”, w czerwcu 2022 r. przeprowadzona została jego ewaluacja on-going. Celem ewaluacji było zbadanie, czy zaplanowane działania w ramach Zadania zmierzają ku dobremu, a także ewentualna reakcja na zaistniałe problemy.

Ewaluacji poddane zostały różne aspekty Zadania, m.in. stopień realizacji celów i osiągnięcia rezultatów, stopień zadowolenia Uczestników z udziału w Zadaniu, chęć dalszego zaangażowania w przyszłe działania w ramach organizacji i poza nią, stopień zadowolenia NGO z podjętej współpracy w ramach wolontariatów oraz kwestie organizacyjne.

Ewaluacja objęła osoby ze wszystkich grup zaangażowanych w działania, w tym: bezpośrednich adresatów (24 Uczestników Zadania, którzy ukończyli udział w Zadaniu przed czerwcem 2022 r.), realizatorów (Koordynatora Zadania oraz Asystenta Koordynatora Zadania), a także przedstawicieli NGO przyjmujących Uczestników na wolontariaty.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji on-going był Koordynator Zadania – Paweł Gawryszczak (mgr socjologii). Syntetyczne wnioski z przeprowadzonej ewaluacji on-going zaprezentowane zostały poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport z ewaluacji on-going


21.12.2021 r.

W ramach warsztatów kreatywnych "Transformacja społeczności lokalnej" druga grupa młodzieży w naszej Akademii podjęła się omówienia bardzo ważnego tematu jakim jest #tolerancja.
 
Młodzi ludzie wraz z mentorką szukali odpowiedzi na szereg istotnych pytań, takich jak m.in.:
 
✔ Czym jest tolerancja i co ją cechuje❓
✔ Czym jest odmienność kulturowa❓
✔ Co oznacza między- i wielokulturowość❓
✔ Z czego wynika problem braku tolerancji❓
✔ Co rozumiemy przez kompetencje kulturowe❓
✔ Jakie są postawy wobec różnorodności kulturowej❓
 
Warsztaty miały również na celu wypracowanie konkretnych i trwałych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zniwelowania problemu braku tolerancji wśród młodych ludzi.
 
Nasi Akademiowicze wraz z mentorką wyszli również "w teren", w celu przeprowadzenia sondy wśród mieszkańców Lublina nt. tolerancji. Jej wyniki przyniosły nam szereg ciekawych rozważań i spostrzeżeń, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.
 
Prezentujemy Państwu produkt finalny wypracowany w ramach warsztatów, którym jest prezentacja multimedialna.

20.12.2021 r.

Miło nam przedstawić relację ze wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach naszej Akademii Postscriptum, które zrealizowane zostało dla drugiej grupy młodzieży 👦👧👨👩
 
Pozwolimy sobie przy tej okazji zacytować kilka słów od mentorek grupy: "Wspólnie z Uczestnikami z Akademii podczas udziału w projekcie spędzaliśmy bardzo kreatywnie czas rozwijając kompetencje międzykulturowe. Podczas warsztatów kompetencji społecznych robiliśmy mapy myśli, wykorzystując burzę mózgów. Podczas warsztatów kreatywnych, robiliśmy sondę na temat tolerancji, czym jest tolerancja, jak walczyć z jej brakiem. Łączyliśmy się z partnerem w projekcie, Polakami z Chile. Ewelina która pochodzi z małej miejscowości pod Lublinem opowiedziała nam o swojej pracy, różnicach kulturowych i życiu w Stanach Zjednoczonych, Portugalii, na Cyprze i obecnie w Chile. Z racji czasu przedświątecznego, w jakim obecnie się znajdujemy razem z naszymi wspaniałymi młodymi ludźmi robiliśmy wspólnie ozdoby na choinkę trochę inne niż zwykle. Nasi wolontariusze przybrali pachnące świeże drzewko w piękne życzenia. Wypisali na bombkach najważniejsze dla nich wartości w życiu, którymi chcą obdarować wszystkich ludzi na całym świecie bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną..., przesłania ponad podziałami. Nasi Wolontariusze wnieśli w ramach naszej współpracy ogrom nadziei i wiary, że świat młodego pokolenia będzie światem bogatszym o wartości wyznawane przez naszą wspaniałą młodzież."
 
Brawo! Jesteśmy z Was dumni! 🔥🔥🔥
 
Bardzo się cieszymy, że nasza Akademia jest tak świetnie prowadzona i realizowana, gdyż stała się właśnie dla młodzieży fantastyczną platformą do aktywnego działania i rozwijania swoich pasji i potencjałów! 🌟
 
A już po Nowym Roku obie grupy młodzieży rozpoczynają trening nabytych kompetencji społecznych w praktyce, poprzez udział w wolontariatach w lubelskich NGO. Będzie się działo 🏆
 

03.12.2021 r.

W ramach Warsztatów kreatywnych "Transformacja lokalnej społeczności" w naszej Akademii Postscriptum, młodzież uczestnicząca w projekcie podjęła istotny problem, jakim jest #samotność w Święta. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z przygotowań do wystawy fotograficznej, która odbędzie się już w najbliższy piątek (10.12.2021) o godzinie 17:00 w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie, przy ul. Łabędziej 15. Wystawę uświetni koncert kolęd.

Wyrażając ogromną satysfakcję z poziomu zaangażowania naszych zdolnych i kreatywnych Uczestniczek i Uczestników Projektu, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=443667027373862&set=pcb.443667230707175


02.11.2021 r.


20.09.2021 r.


13.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi projektu, tj.:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY + ZAŁĄCZNIKI

Regulamin projektu określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. AKADEMIA POSTSCRIPTUM.

Dokumenty aplikacyjne można składać: osobiście/ pocztą/ e-mailowo lub telefonicznie z późniejszym dostarczeniem na pierwszych zajęciach (jako udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością).

Biuro projektu znajduje się w Lublinie, ul. Długa 5, pokój nr 80.

nr tel. +48 883-630-393

Jeśli:
✔ jesteś osobą młodą (w wieku 15-25 lat);
✔ zamieszkujesz i/lub uczysz się na terenie Miasta Lublin;
✔ chcesz podnieść poziom swoich kompetencji społecznych;
✔ czujesz się osobą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym,

koniecznie skontaktuj się z nami, pomożemy!


07.09.2021 r.

Z dniem dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Narodowym Instytutem Wolności na realizację projektu pn. AKADEMIA POSTSCRIPTUM w ramach NOWEFIO – KONKURS NOWEFIO 2021, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany przez naszą Fundację, dlatego zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, LinkedIn oraz na naszej stronie internetowej, a także do kibicowania nam w pomyślnej realizacji przedsięwzięcia.

HARMONOGRAMY

WERYFIKACJA WSTĘPNA:
gr. 1 - harmonogram
gr. 2 - harmonogram
gr. 4
gr. 5
SZKOLENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
gr. 1 - harmonogram
gr. 2 - harmonogram
gr. 4
gr. 5
MENTORING:
gr. 1 - harmonogram
gr. 2 - harmonogram
gr. 4
gr. 5
WARSZTATY KREATYWNE:
gr. 1 - harmonogram
gr. 2 - harmonogram
gr. 3
gr. 4
gr. 5
WERYFIKACJA KOŃCOWA:
gr. 3
gr. 4
gr. 5

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

31.03.2023 r.
 
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
"Akademia Młodego Przedsiębiorcy" zakończona 🔥
 
🟩 W ramach projektu "Akademia Młodego Lidera" na rzecz 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego zrealizowaliśmy 80 godzin szkolenia edukacyjnego.
 
🟩 W rezultacie realizacji projektu wśród 100% spośród 60 osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego nastąpił wzrost poziomu aktywności ekonomicznej, co spowodowało zaangażowanie młodych osób w podejmowanie przemyślanych decyzji związanych z własnymi finansami.
 
🟩 W efekcie realizacji szkoleń edukacyjnych 100% osób młodych ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczących się na terytorium woj. lubelskiego nabyło kompetencje z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej oraz wśród 100% osób młodych nastąpił wzrost postaw przedsiębiorczych, co poświadczone zostało wydaniem stosownego Zaświadczenia.
 
🟩 Wskaźnik efektywności szkoleń (tj. procentowy wzrost wiedzy i świadomości uczestników szkoleń) wyniósł 46,83%, przy 50,83% na etapie pre testów oraz 97,67% na etapie post testów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z realizacji projektu, który powstał w ramach ewaluacji ex post:
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

16.03.2023
 
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy szkolenia edukacyjne w ramach projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy".
 
Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom oraz trenerom dziękujemy za ogromne zaangażowanie❗️
 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy realizować tak wartościowy projekt 🏆
 
Kolejnym, ostatnim już, etapem realizacji projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy" jest opracowanie raportu w ramach ewaluacji ex-post. Raport opublikujemy do końca marca 2023 r.
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

02.03.2023

#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja do projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy" została zakończona.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie🔥

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.


01.10.2022
#AkademiaMłodegoPrzedsiębiorcy #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Młodego Przedsiębiorcy", którego celem głównym jest nabycie lub wzrost kompetencji z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej oraz wzrost postaw przedsiębiorczych wśród osób z grupy docelowej.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 01.10.2022-31.03.2023 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode ze szkół ponadpodstawowych i/lub ponadgimnazjalnych (w wieku 15-18 lat) uczące się na terytorium woj. lubelskiego.
 
W ramach projektu przeprowadzimy 8-godzinne grupowe szkolenie edukacyjne pn. "Akademia Młodego Przedsiębiorcy", w którego zakres wejdą cztery bloki tematyczne:
➀ Podstawy edukacji ekonomicznej;
➁ Planowanie, zarządzanie i inwestowanie własnymi finansami;
➂ Jak podejmować racjonalne decyzje finansowe;
➃ Analiza zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.
 
W ramach szkoleń zapewniamy zaplecze techniczne (salę szkoleniową) oraz materiały szkoleniowe i edukacyjne. Nabyte kompetencje poświadczone zostaną wydaniem odpowiedniego Zaświadczenia.
 
🎯 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
 
🕔 Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 01.10.2022-28.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
https://fundacjapostscriptum.eu/
 
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Akademia Organizacji Młodzieżowych

 
Rozpoczynamy kolejną Akademię❗️📚
 
Serdecznie zapraszamy aktywne członkinie i aktywnych członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST do udziału w projekcie "Akademia Organizacji Młodzieżowych".
 
Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
➁ Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
➂ Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
➃ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
ⓐ Zarządzanie zespołem;
ⓑ Działania fundraisingowe;
ⓒ Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
  1. AOM_Regulamin Projektu
  2. AOM_Dokumenty Rekrutacyjne
 
Bardzo się cieszymy, że możemy realizować projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji i potencjału osób młodych w roku, w którym nasze Miasto Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży 2⃣0⃣2⃣3⃣
 
Partnerem projektu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Akademia Aktywnego Absolwenta

 
Rozpoczynamy Akademię Aktywnego Absolwenta❕
 
Jeśli:
◽️ nie posiadasz zatrudnienia oraz
◽️ posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
◽️ jesteś absolwentem szkoły wyższej (do 5 lat wstecz) lub
◽️ jesteś studentem ostatniego/przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Oferujemy:
◽️ Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego;
◽️ 120-godzinne szkolenie zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (10,00 zł/godz.);
◽️ 3-miesięczny staż aktywizacyjny wraz ze stypendium stażowym (2 300,00 zł/miesiąc).
 
Projekt realizujemy na terenie woj. lubelskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

03.04.2023 r.

#Seniorzy #Zakrzówek #Chodel #FundacjaPostscriptum #FPS
 
📢 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)", którego celem głównym jest aktywizacja społeczna (w tym technologiczna, ruchowa oraz kulturalna) 40 Seniorów i Seniorek (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujących gminę Zakrzówek oraz gminę Chodel.
 
📅 Projekt realizujemy w terminie 03.04.2023-11.12.2023 r.
 
✔️ Do udziału w projekcie zapraszamy Seniorów i Seniorki (w wieku 60 lat i więcej), zamieszkujących/zamieszkujące na terenie gminy Zakrzówek oraz gminy Chodel, którzy/które posiadają potrzeby w dostępie do aktywnych form włączających społecznie, w tym technologicznie, ruchowo oraz kulturalnie. Zajęcia stacjonarne w ramach projektu odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu.
 
Planowane działania w ramach projektu:
➀ Warsztaty fotograficzne;
➁ Plenerowa wycieczka fotograficzna;
➂ Grupowa fizjoterapia ruchowa;
➃ Muzykoterapia;
➄ Wyjazd do teatru do Lublina;
➅ Impreza podsumowująca w społeczności lokalnej.
 
🕔 Rekrutacja potrwa do 30.04.2023 r.
 
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
📑 Formularze rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są także w siedzibach:
  • Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 b, 23-213 Zakrzówek oraz
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu, ul. Rynek 45, 24-350 Chodel.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt realizowany zgodnie z umową nr DZP.AD.4171.13.2023 na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZP/1/SWL/2023.

Akademia Cyfrowych Kompetencji

01.04.2023 r.
#AkademiaCyfrowychKompetencji #FundacjaPostscriptum #FPS
 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r., od dnia 1 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji”.
 
Termin realizacji projektu: 01.04.2023-30.09.2023 r.
 
Obszar realizacji projektu: Makroregion Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie).
 
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych przez co najmniej 90% spośród 60 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, poprzez realizację 200 godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych w terminie do 30.09.2023 r.
 
Grupa docelowa: 60 osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, w tym:
• co najmniej 36 osób (60% grupy docelowej) stanowią osoby powyżej 60 roku życia (Seniorzy);
• co najmniej 24 osoby (40% grupy docelowej) stanowią osoby z niepełnosprawnościami;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby z terenów wiejskich;
• co najmniej 12 osób (20% grupy docelowej) stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.
 
Planowane działania:
➀ Rekrutacja i promocja (04.2023-08.2023) – rekrutacja do projektu będzie otwarta dla każdego zainteresowanego. Będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Promocja projektu : Spotkania; Ulotki i plakaty; Poinformowanie lokalnych działaczy społecznych; Rozesłanie e-informacji nt. projektu m.in. NGO; Tzw. "marketing szeptany". W trakcie rekrutacji do projektu nastąpi diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych oraz tematyki warsztatów/szkoleń.
 
➁ Warsztaty/szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (05.2023-09.2023) – Wymiar: 40 godzin dla każdej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Forma wsparcia ma charakter grupowy, a w jednych zajęciach weźmie udział średnio 12 osób. Łącznie z warsztatów/szkoleń skorzysta 60 osób (5 grup x średnio 12 osób). Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych Uczestników projektu.
 
Proponowany "koszyk szkoleń":
▪️ Podstawy obsługi komputera i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komputera, smartfonu i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komunikatorów on-line;
▪️ Bankowość on-line i bezpieczeństwo w sieci;
▪️ Załatwianie spraw urzędowych/pacjenckich on-line;
▪️ Szkolenie z zakresu obróbki komputerowej zdjęć.
 
Warsztaty/szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Cyfrowe Kluby Seniora" dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".
 
W efekcie realizacji projektu, co najmniej 90% osób z grupy docelowej podniesie/uzupełni umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe, co poświadczone zostanie wydaniem Zaświadczenia.
 
Wskaźniki produktu:
1. Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych: 60 osób;
2. Liczba osób powyżej 60 roku życia (Seniorów), które wzięły udział w projekcie: 36 osób;
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie: 24 osoby;
4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
5. Liczba osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
6. Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy, które wzięły udział w projekcie: 12 osób.
 
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które podniosły/uzupełniły umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe w związku z udziałem w projekcie: co najmniej 54 osoby;
2. Liczba godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych, zrealizowanych w ramach projektu: 200 godzin.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content