Wyciągamy przed nawias osoby z grup defaworyzowanych

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zajmuje się realizacją projektów na rzecz osób z grup defaworyzowanych. Nasza działalność obejmuje między innymi przedsięwzięcia z zakresu rozwoju postaw prospołecznych i obywatelskich, aktywizacji społeczno-zawodowej, wspierania edukacji, a także rozwoju kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content