Zarząd Fundacji

Adam Ślusarski

Prezes Zarządu Fundacji. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku europeistyka, Politechniki Lubelskiej na kierunku Studia Menedżerskie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (Master of Business Administration), Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku studia podyplomowe o specjalności Menedżer systemów zarządzania, a także Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na kierunku doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne i pośrednictwo pracy. Z realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związany jest od 2007 r., m.in. na stanowisku Kierownika Projektów oraz Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Działu Projektów Europejskich. W swojej pracy przy realizacji ponad 100 projektów zarządzał zespołem złożonym z ponad 50 osób.

Jest społecznikiem – od 2015 roku realizuje działania jako Członek Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, w ramach którego był inicjatorem projektów wzmacniających ośrodki edukacyjne, poprawiających bezpieczeństwo, budowy i wymiany ścieżek pieszych, a także współautorem zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego dla miasta Lublin.

Cechuje go konsekwencja w działaniu, gotowość do zdobywania nowych doświadczeń, kreatywność, umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz bogate doświadczenie menadżerskie zdobyte w ramach wieloletniego zarządzania projektami. Jest skuteczny w rozwijaniu rynku i relacji biznesowych z partnerami oraz kontrahentami fundacji. Jego doświadczenie wraz z zaangażowaniem społecznym pozwala na reagowanie na aktualne potrzeby osób, grup i organizacji potrzebujących wsparcia.

Paweł Gawryszczak

Wiceprezes Zarządu Fundacji. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia, Politechniki Lubelskiej na kierunku podyplomowe studia pedagogiczne, a także Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na kierunku doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne i pośrednictwo pracy. Uczestnik programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2® Foundation. Z pozyskiwaniem dotacji ze źródeł zewnętrznych związany jest od 2014 r., m.in. na stanowisku Specjalisty ds. projektów UE oraz Eksperta ds. pozyskiwania dotacji. W swojej pracy pozyskał również doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem i prowadzenia szkoleń.

Wie doskonale, jak ważne jest propagowanie idei do szerokorozumianej aktywności, w szczególności wśród osób młodych, gdyż sam jako młody człowiek był wolontariuszem w lubelskich NGO oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych wymian młodzieżowych, dzięki którym podniósł poziom swoich kompetencji interpersonalnych. Doświadczenie nabyte przy okazji udziału w w/w projektach przyczyniło się do ogromnej potrzeby realizacji inicjatyw społecznych, które w realny sposób przyczyniają się do samodoskonalenia człowieka i jego osobowości.

Cechuje go ogromne zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów oraz gotowość do ciągłego rozwoju. W pracy zawodowej oraz działaniach społecznych przyświeca mu idea, iż sukces jest zbiorem podejmowanych wyzwań, poświęcenia i ciężkiej pracy. Jest kreatywny i dąży do wychodzenia ponad przyjęte ramy działania, w celu pomocy osobom marginalizowanym.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content