Akademia Integracji Społecznej

14.02.2024 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/ZK/AIS/WAR/2024 z dnia 31.01.2024 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31.01.2024 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/ZK/AIS/WAR/2024 z dnia 31.01.2024 r.

29.01.2024 r.

W dniu 27.01.2024 r. zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.01.2024 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


28.12.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. warmińsko-mazurskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.11.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż od dnia 01.12.2023 r. zmianie ulegnie adres biura projektu. Będzie to: ul. Gliniana 27/6, 20-616 Lublin (parter).

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


04.11.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


16.10.2023 r.

W dniu 17.10.2023 r. rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12.10.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/ZK/AIS/MAZ/2023 z dnia 28.09.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


04.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.10.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. łódzkiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


28.09.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/ZK/AIS/MAZ/2023 z dnia 28.09.2023 r.


22.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


20.09.2023 r.

W dniu 22.09.2023 r. rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom średniozaawansowany. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.09.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. mazowieckiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


06.09.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


24.08.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZK/AIS/ŁÓDZ/2023 z dnia 24.08.2023 r.

22.08.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


09.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.08.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. łódzkiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


31.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje komputerowe oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. mazowieckiego oraz grupy z woj. łódzkiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


18.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych szkoleń kompetencji komputerowych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 80 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka szkoleń wynikła ze zdiagnozowanych potrzeb podczas IPD: Szkolenie komputerowe - poziom podstawowy. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z 4 etapami weryfikacji kompetencji. Formę wsparcia przeprowadzi trener.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


12.07.2023 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.:

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


03.07.2023 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni nabyli kompetencje społeczne oraz otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


30.06.2023 r.

FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZK/AIS/LUB/2023 z dnia 30.06.2023 r.

28.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację "Grupowych warsztatów kompetencji społecznych" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadnie 20 godzin zegarowych wsparcia. Tematyka spotkań obejmować będzie rozwój kompetencji społecznych. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej. Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


23.06.2023 r. 

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia "Diagnoza potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania)" dla grupy z woj. lubelskiego. Na każdego beneficjenta ostatecznego przypadną 3 godziny zegarowe wsparcia. Podczas spotkań stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będzie dalsze wsparcie w projekcie (m.in. szczegółowa tematyka oraz poziom warsztatów i szkoleń). Formę wsparcia przeprowadzi psycholog.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


19.06.2023 r.

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób spełniających kryteria kwalifikowalności, zakończona została rekrutacja Beneficjentów/-ek Ostatecznych do grupy z woj. lubelskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
GRUPOWE SZKOLENIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


25.05.2023 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu 25.05.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu Akademia Integracji Społecznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


17.04.2023 r.

Rozpoczynamy Akademię Integracji Społecznej!
 
Termin realizacji: 01.04.2023-31.03.2024 r. 
 
Jeśli:
◽️ jesteś osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia),
◽️ posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
◽️ zamieszkujesz jedno z poniższych województw, a także
◽️ chcesz podnieść poziom swojej integracji społecznej,
ten projekt jak właśnie dla Ciebie❕
 
Priorytetowo do projektu przyjmujemy osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznymi/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).
 
Warunki rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie.
 
Dla każdej osoby objętej wsparciem w projekcie oferujemy:
1. Diagnozę potrzeb (ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania);
2. Grupowe warsztaty kompetencji społecznych;
3. Grupowe szkolenia kompetencji komputerowych;
4. Integrację kulturalną (uczestnicy otrzymają bilety do instytucji kultury).
 
Projekt realizujemy na terenie województw:
◽️ łódzkiego;
◽️ lubelskiego;
◽️ mazowieckiego;
◽️ warmińsko-mazurskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Akademia Cyfrowych Kompetencji II

01.10.2023 r.
#AkademiaCyfrowychKompetencji #FundacjaPostscriptum #FPS
Zgodnie z Uchwałą Zarządu FUNDACJI POSTSCRIPTUM nr nr 2/2023 z dnia 01 października 2023 r., od dnia 1 października 2023 r. rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Cyfrowych Kompetencji II”.
Termin realizacji projektu: 01.10.2023-31.03.2024 r.
Obszar realizacji projektu: Makroregion Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).
Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych przez co najmniej 90% spośród 60 osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, poprzez realizację 200 godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych w terminie do 30.09.2023 r.
Grupa docelowa: 60 osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych, w tym:
• co najmniej 36 osób (60% grupy docelowej) stanowią osoby powyżej 60 roku życia (Seniorzy);
• co najmniej 24 osoby (40% grupy docelowej) stanowią osoby z niepełnosprawnościami;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach;
• co najmniej 18 osób (30% grupy docelowej) stanowią osoby z terenów wiejskich;
• co najmniej 12 osób (20% grupy docelowej) stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.
Planowane działania:
➀ Rekrutacja i promocja (10.2023-02.2024) – rekrutacja do projektu będzie otwarta dla każdego zainteresowanego. Będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Promocja projektu : Spotkania; Ulotki i plakaty; Poinformowanie lokalnych działaczy społecznych; Rozesłanie e-informacji nt. projektu m.in. NGO; Tzw. "marketing szeptany". W trakcie rekrutacji do projektu nastąpi diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych oraz tematyki warsztatów/szkoleń.
➁ Warsztaty/szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (11.2023-03.2024) – Wymiar: 40 godzin dla każdej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Forma wsparcia ma charakter grupowy, a w jednych zajęciach weźmie udział średnio 12 osób. Łącznie z warsztatów/szkoleń skorzysta 60 osób (5 grup x średnio 12 osób). Ramowy program szkolenia zostanie dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych Uczestników projektu.
Proponowany "koszyk szkoleń":
▪️ Podstawy obsługi komputera i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komputera, smartfonu i Internetu;
▪️ Szkolenie z obsługi komunikatorów on-line;
▪️ Bankowość on-line i bezpieczeństwo w sieci;
▪️ Załatwianie spraw urzędowych/pacjenckich on-line;
▪️ Szkolenie z zakresu obróbki komputerowej zdjęć.
Warsztaty/szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Cyfrowe Kluby Seniora" dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora".
W efekcie realizacji projektu, co najmniej 90% osób z grupy docelowej podniesie/uzupełni umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe, co poświadczone zostanie wydaniem Zaświadczenia.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach/szkoleniach z zakresu umiejętności i/lub kompetencji cyfrowych: 60 osób;
2. Liczba osób powyżej 60 roku życia (Seniorów), które wzięły udział w projekcie: 36 osób;
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie: 24 osoby;
4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
5. Liczba osób z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie: 18 osób;
6. Liczba uchodźców wojennych z Ukrainy, które wzięły udział w projekcie: 12 osób.
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba osób, które podniosły/uzupełniły umiejętności i/lub kompetencje cyfrowe w związku z udziałem w projekcie: co najmniej 54 osoby;
2. Liczba godzin warsztatów i/lub szkoleń cyfrowych, zrealizowanych w ramach projektu: 200 godzin.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu

Kompetencje dla Organizacji Młodzieżowych

02.01.2024 r.

Rozpoczynamy kolejny projekt ❕
Serdecznie zapraszamy aktywne członkinie i aktywnych członków samorządów uczniowskich, samorządów uczelnianych, samorządów doktorantów, uczelnianych organizacji studenckich, młodzieżowych rad lub młodzieżowych sejmików JST, a także innych organizacji młodzieżowych do udziału w projekcie "Kompetencje dla Organizacji Młodzieżowych".
Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.
Zaplanowane działania w projekcie to:
➀ Diagnoza potrzeb szkoleniowo-warsztatowych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie/aktualizacja strategii działania;
➁ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci indywidualnych warsztatów umiejętności;
➂ Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci grupowych szkoleń kompetencyjnych.
📑 Dokumenty rekrutacyjne:
 1. już wkrótce
 2. już wkrótce
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
📞+48 733 445 117
✉ biuro@fundacjapostscriptum.eu
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Akademia Młodych Kompetentnych

20.01.2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. REGULAMIN PROJEKTU
 2. Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY
 3. Załącznik nr 2 wzór ZAŚWIADCZENIA


19.01.2024 r.

Rozpoczynamy "Akademię Młodych Kompetentnych"❗️

Projekt "Akademia Młodych Kompetentnych" dofinansowany jest w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy numer 24/FELU.10.03-IZ.00-0048/23-00. Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0048/23.

Termin realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024 r.

Zadania realizowane w ramach projektu: SZKOLENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – Na każdego/-ą uczestnika/-czkę projektu przypadnie 48 godzin szkoleniowych (8 spotkań x 6 godzin szkoleniowych). Zakres szkoleń: uczestnicy/-czki projektu nabędą kompetencje zgodnie z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). Dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzonych zostanie 8 kompetencji, zgodnie z poniższym ramowym programem szkolenia (1 spotkanie = 1 kompetencja): 1. Pracować w zespole; 2. Posługiwać się mową ciała; 3. Przewodzić innym osobom; 4. Wypracowywać kompromis; 5. Motywować innych; 6. Przyjmować konstruktywną krytykę; 7. Wchodzić w interakcję z innymi osobami. Na tym spotkaniu wykorzystane zostaną zasoby dostępne na ZSK, tj. e-materiały przeznaczone do nauki pn. "Komunikacja kluczem do integracji"; 8. Tematyka ostatniego spotkania obejmowała będzie rozwój kompetencji z zakresu edukacji ekologicznej (projekt zakłada rozwijanie kompetencji dotyczących zielonej transformacji).

Grupę docelową w projekcie stanowią 84 osoby (60 kobiet, 24 mężczyzn) – będą to uczennice i uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Uczennica/uczeń znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – uczennica/uczeń spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 1. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);
 2. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);
 3. Pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:
  − w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  − w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,
  do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
 4. Posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. Posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
 6. Wychowywanie się w rodzinie niepełnej;
 7. Pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 8. Posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji.

Ze wsparcia wykluczone są osoby kształcące się w szkołach podstawowych dla dorosłych oraz w liceach dla dorosłych.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji społecznych przez co najmniej 90% spośród 84 uczestników/-czek projektu (60 kobiet, 24 mężczyzn), poprzez realizację 48-godzinnych szkoleń z zakresu kompetencji społecznych w terminie do 31.12.2024 r.

W rezultacie realizacji projektu co najmniej 76 uczestników/-czek projektu (54 kobiet, 22 mężczyzn) nabędzie kompetencje społeczne, dzięki czemu osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.03: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 300 300,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 270 270,00 PLN.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 255 255,00 PLN.

Biuro projektu:
Ul. Gliniana 27/6, 20-616 Lublin
Tel. 733-445-117
biuro@fundacjapostscriptum.eu

Plakat informujący o projekcie:

Rób cyrk!

#RóbCyrk #FundacjaPostscriptum #FPS

Robimy cyrk❗🤡🎪🎠

Pragniemy poinformować, iż z dniem 02.01.2024 r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Rób cyrk!".

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży mieszkających w miejscowości Zemborzyce przez rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji cyrkowych przez 30 dzieci w wieku 3-9 lat oraz rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych u 10 pracowników świetlic, przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych pracujących na co dzień z dziećmi z terenu gminy Konopnica.

Dokumenty rekrutacyjne:

OSP Zemborzyce

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

📞+48 500 387 277

✉ emilia.rolak@fundacjapostscriptum.eu

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na Dobry Początek!” – edycja XVI.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content