Zarząd Fundacji

Adam Ślusarski

Prezes Zarządu Fundacji. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku europeistyka oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku Studia Menedżerskie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (Master of Business Administration) i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku studia podyplomowe o specjalności Menedżer systemów zarządzania. Z realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związany jest od 2007 r., m.in. na stanowisku Kierownika Projektów oraz Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Działu Projektów Europejskich. W swojej pracy przy realizacji ponad 100 projektów zarządzał zespołem złożonym z ponad 50 osób.

Jest społecznikiem – od 2015 roku realizuje działania jako Członek Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, w ramach którego był inicjatorem projektów wzmacniających ośrodki edukacyjne, poprawiających bezpieczeństwo, budowy i wymiany ścieżek pieszych, a także współautorem zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego dla miasta Lublin.

Cechuje go konsekwencja w działaniu, gotowość do zdobywania nowych doświadczeń, kreatywność, umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz bogate doświadczenie menadżerskie zdobyte w ramach wieloletniego zarządzania projektami. Jest skuteczny w rozwijaniu rynku i relacji biznesowych z partnerami oraz kontrahentami fundacji. Jego doświadczenie wraz z zaangażowaniem społecznym pozwala na reagowanie na aktualne potrzeby osób, grup i organizacji potrzebujących wsparcia.

Paweł Gawryszczak

Wiceprezes Zarządu Fundacji. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku podyplomowe studia pedagogiczne. Uczestnik programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu szkoleń i warsztatów edukacyjnych. Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE2® Foundation. Z pozyskiwaniem dotacji ze źródeł zewnętrznych związany jest od 2014 r., m.in. na stanowisku Specjalisty ds. projektów UE oraz Eksperta ds. pozyskiwania dotacji. W swojej pracy pozyskał również doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem i prowadzenia szkoleń.

Wie doskonale, jak ważne jest propagowanie idei do szerokorozumianej aktywności, w szczególności wśród osób młodych, gdyż sam jako młody człowiek był wolontariuszem w lubelskich NGO oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych wymian młodzieżowych, dzięki którym podniósł poziom swoich kompetencji interpersonalnych. Doświadczenie nabyte przy okazji udziału w w/w projektach przyczyniło się do ogromnej potrzeby realizacji inicjatyw społecznych, które w realny sposób przyczyniają się do samodoskonalenia człowieka i jego osobowości.

Cechuje go ogromne zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów oraz gotowość do ciągłego rozwoju. W pracy zawodowej oraz działaniach społecznych przyświeca mu idea, iż sukces jest zbiorem podejmowanych wyzwań, poświęcenia i ciężkiej pracy. Jest kreatywny i dąży do wychodzenia ponad przyjęte ramy działania, w celu pomocy osobom marginalizowanym.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content