Rozpoczęliśmy realizację projektu „Grant na start"

Miło nam poinformować, iż 16 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu „Grant na start" zleconego w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 5” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem głównym projektu jest rozwój FUNDACJI POSTSCRIPTUM poprzez zakup sprzętu i oprogramowania związanego z obszarem działań organizacji, w terminie do 30.09.2021 r. Pozwoli to na podniesienie jakości działań statutowych związanych z realizacją projektów i przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej oraz grup marginalizowanych.

Projekt "FIO Lubelskie Lokalnie"

Mamy to!

Jest nam niezmierni miło poinformować, iż uzyskaliśmy mikro granty na realizację dwóch przedsięwzięć w ramach projektu "FIO Lubelskie Lokalnie" sfinansowanego przez NIW ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej informacji na temat planowanych przedsięwzięć podamy wkrótce, jednakże już dziś zapraszamy wszystkich przedstawicieli NGO z terenu Miasta Lublin na bezpłatne szkolenia z zakresu social mediów.

„Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”

Dziś uczestniczyliśmy w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dziękujemy Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych za organizację szkolenia. Zwarci i gotowi szlifujemy nasze wnioski, wysyłamy na konkurs i czekamy na ich ocenę

Skip to content